Praca w TRI Poland


Co oferujemy

Przede wszystkim stabilne miejsce pracy w firmie wyróżnionej licznymi nagrodami i prestiżowymi certyfikatami, w firmie która wchodzi w skład dużego, międzynarodowego koncernu i należy do grona czołowych dostawców Toyoty w Europie. Po drugie proponujemy bezpieczne miejsce pracy. Gwarantujemy spełnienie wszelkich standardów i wymogów BHP - na każdym stanowisku i dla każdego pracownika. Ponadto oferujemy możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych - bowiem wiemy, że rozwój TRI Poland zależy od wiedzy i umiejętności Naszych pracowników. Proponujemy również świadczenia socjalne. Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych finansujemy bony świąteczne, coroczną imprezę integracyjną, wynajmujemy obiekty sportowe, a także organizujemy akcje profilaktyczno - zdrowotne, czy też wyjazdy na imprezy kulturalne.

Kilka słów o rekrutacji:

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w TRI (Poland) Sp. z o.o. w Wolbromiu prosimy o przesyłanie podań na adres: rekrutacja.wolbrom@tri.pl
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w TRI (Poland) Sp. z o.o. w Zagórzu prosimy o przesyłanie podań na adres: rekrutacja.zagorz@tri.pl

Uwaga!
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TRI (Poland) Sp. z o.o. w celu przedstawiania mi ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."

Podania bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Nadesłane podania trafiają do Naszej bazy danych. W przypadku powstania możliwości zatrudnienia kontaktujemy się z osobami, których doświadczenie i umiejętności odpowiadają wymaganiom stawianym na danym stanowisku. Na proces rekrutacji składa się z rozmowa o dotychczasowej karierze zawodowej i przyczynach zainteresowania zatrudnieniem w TRI Poland. Ponadto osoby ubiegające się o prace na stanowisku operatora linii produkcyjnej przechodzą testy sprawdzające podstawowe zdolności manualne oraz umiejętność logicznego myślenia. Rozmowa kwalifikacyjna i testy praktyczne prowadzone są przez pracowników Działu Personalnego w siedzibie firmy.


Aktualnie poszukujemy Kandydatów na stanowiska:
 

Operator Linii Produkcyjnej, TRI (Poland) Sp. z o.o. w Wolbromiu

WYMAGANIA:
• Wykształcenie przynajmniej zawodowe.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym.
• Skrupulatność, sumienność, zdyscyplinowanie.


ZAKRES ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU:

• Obsługa maszyn i urządzeń linii produkcyjnej.
• Dbanie o należyty stan parku maszynowego oraz utrzymanie porządku w miejscu pracy.
• Przestrzeganie przepisów p.poż. oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Bieżące kontrolowanie jakości wytwarzanych produktów.
• Uzupełnianie dokumentacji produkcyjnej.

Praca w ramach agencji pracy tymczasowej.

 

Inżynier ds. pomiarów 3D w TRI (Poland) Sp. z o.o. w Wolbromiu

WYMAGANIA:
• Wykształcenie wyższe techniczne.
• Bardzo dobra wiedza z zakresu metrologii. W szczególności umiejętność programowania i obsługi maszyny współrzędnościowej (CMM), posługiwanie się przyrządami pomiarowymi typu suwmiarka, mikrometr, umiejętność czytania rysunku technicznego.
• Podstawowa wiedza z zakresu statystycznej kontroli procesu.
• Samodzielność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu.
• Swobodna obsługa pakietu MS Office.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
• Doświadczenie na podobnym stanowisku.
• Wskazana znajomość wymagań ISO/TS 16949
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• Dokonywanie pomiarów na maszynie współrzędnościowej oraz innym sprzęcie pomiarowym.
• Programowanie maszyny CMM.
• Dokonywanie analiz wyników przeprowadzonych pomiarów. Sporządzanie raportów i archiwizowanie danych pomiarowych.
• Udział w działaniach z zakresu MSA.
 

Operator Produkcji w Oddziale TRI (Poland) Sp. z o.o. w Zagórzu koło Sanoka

WYMAGANIA:
• Wykształcenie przynajmniej zawodowe.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym.
• Skrupulatność, sumienność, zdyscyplinowanie.


ZAKRES ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU:

• Obsługa maszyn i urządzeń linii produkcyjnej.
• Dbanie o należyty stan parku maszynowego oraz utrzymanie porządku w miejscu pracy.
• Przestrzeganie przepisów p.poż. oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Bieżące kontrolowanie jakości wytwarzanych produktów.
• Uzupełnianie dokumentacji produkcyjnej.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i wszystkie przesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.